سوالات متداول : #فضا کار اشتراکی

1آیا می‌توان بدون ورود به دوره کشف، از فضای کاری شتابدهنده بهره‌مند شد؟

می‌توانید برای اجارۀ فضای اشتراکی در شتابدهنده اقدام نمایید. بعد از دریافت درخواستتان، با شما تماس خواهیم گرفت و هزینه‌های فضای اشتراک کاری را به اطلاعتان خواهیم رساند.

سوالات متداول

در صورتی که سوال خود را نیافتید با ما در میان بگذارید