سوالات متداول : #سرمایه گذاری

1چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

رقم سرمایه‌گذاری ما مشخص است؛ به ازای خدمات و 25 میلیون تومان سرمایه‌گذاری، %15 از سهام استارت‌آپ را می‌گیریم. ممکن است که این درصد در موارد خاص تغییر کند، با این حال سرمایه‌گذاری ما روی عموم استارت‌آپ‌ها از همین ارقام پیروی می‌کند.

2 چطور می‌توانیم برای استارت‌آپ‌مان جذب سرمایه کنیم؟

تجربه به ما نشان داده است که عموم استارت‌آپ‌های متقاضی سرمایه، نیاز مبرم به خدمات شتابدهنده دارند تا سرمایه‌گذاری. با این حال، فرم پذیرش ما را تکمیل کنید. در صورت داشتن شرایط لازم، شما را به واحد سرمایه‌گذاری خود معرفی می‌کنیم.

3چند ماهی است که مشغول کار کردن روی استارت‌آپ‌مان هستیم. آیا باز هم شتابدهنده فردوسی برای ما مناسب است؟

تاکنون چندین استارت‌آپ‌ مثل شما را شتابدهی کرده‌ایم. در واقع، چنین استارت‌آپ‌هایی را ویژه‌ دوست داریم. به احتمال زیاد، استارت‌آپ‌هایی که از طریق وی‌سی‌ها افزایش سرمایه نداده باشند را می‌توانیم کمک کنیم.

4ما به سرمایه‌گذاری پولی شما نیازی نداریم. آیا هنوز توجیه دارد که درخواست دهیم؟

خیلی از استارت‌‌آپ‌هایی که رویشان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، به این پول نیازی نداشته‌اند. در واقع، این پول فقط بخش کوچکی از فرآیند شتابدهی ماست که به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کند به مجموعه‌هایی سرمایه‌پذیر تبدیل شوند.

سوالات متداول

در صورتی که سوال خود را نیافتید با ما در میان بگذارید