تیم ما

 
IMG_8085_copy-min

مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده فردوسی
IMG_8146_copy

ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی
misramezani-min

کیمیا رمضانی

مدیر برنامه شتابدهی شتابدهنده فردوسی
 
 
mispoorakbar-min

مریم پوراکبر

مدیر منابع انسانی شتابدهنده فردوسی
IMG_8100_copy

علی بنایی

مدیر روابط عمومی شتابدهنده فردوسی
missohrabi-min

فهیمه سهرابی

کارشناس چند رسانه ای شتابدهنده فردوسی
 
 
izadpanah-min

مرضیه ایزدپناه

مسئول فنی شتابدهنده فردوسی
misshafighi-min

مینا شفیقی

مسئول حسابداری شتاب دهنده فردوسی
misghadertalab1-min

اکرم قادر طلب

کارشناس هنری شتابدهنده فردوسی