منتور ها و مربیان

مربیان و منتورها
مدیر عامل شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس
بنیان گذار گروه صنعتی بازرگانی گروه سبز
کارافرین سازمانی، استراتژیست و تحلیل گر کسب و کار
مدیر سرمایه گذاری برسا
سردبیر رسانه آخرین خبر
مدیر بازرگانی برسا
مدیر آکادمی بین المللی پژوهش فردوسی
طراح رابط کاربری و تجربه کاربری
رییس هیئت مدیره شرکت ثمین دشت
دکتری مکانیک
طراح و مدرس گرافیک، عضو هیات علمی دانشگاه
کارشناس ارشد مدیریت IT
رییس هیئت مدیره انگاره فیزیک توس
بنیانگذار یابش