مربیان و منتورها
مدیر عامل شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس
کارافرین سازمانی، استراتژیست و تحلیل گر کسب و کار
بنیان گذار گروه صنعتی بازرگانی گروه سبز
مدیر سرمایه گذاری برسا
طراح و مدرس گرافیک، عضو هیات علمی دانشگاه
بنیانگذار یابش
سردبیر رسانه آخرین خبر
مدیر بازرگانی برسا
دانشجو دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
رییس هیئت مدیره شرکت ثمین دشت
طراح رابط کاربری و تجربه کاربری
مدیر عامل شتابدهنده کسب و کار فردوسی
رییس هیئت مدیره انگاره فیزیک توس
مدیر آکادمی بین المللی پژوهش فردوسی
کارشناس ارشد مدیریت IT