۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷

سفر به مرز و بوم ناب….
آغاز فراخوان پنجمین دورۀ کشف شتابدهنده فردوسی

دوره کشف شتابدهنده فردوسی فرصتی است که استارتاپ های پذیرفته شده می توانند مدل کسب و کار خود را اعتبارسنجی کنند، به تست بازار بپردازند و تیم خود را تکمیل […]