آغاز همکاری رسمی شتابدهنده فردوسی با ۱۰۰ استارت‌آپ

آغاز همکاری رسمی شتابدهنده فردوسی با ۱۰۰ استارت‌آپ