نحوه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به لیست تامین‌کنندگان وزارت نفت

نحوه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به لیست تامین‌کنندگان وزارت نفت