Frequently asked questions

 
1چگونه درخواست پذیرش برای شتابدهنده کسب و کار فردوسی ارسال کنم؟
راههای متعددی برای ارسال درخواست پذیرش در شتابدهنده وجود دارد. اگر شما در رویدادهای ما شرکت کرده باشید، می توانید با ما در تماس باشید. در غیر این صورت، لطفا فرم پذیرش را تکمیل و ارسال کنید.
2چگونه یک استارتاپ برای حضور در شتابدهنده کسب و کار فردوسی انتخاب می شود؟
درخواست های ارسال شده به شتابدهنده توسط کمیته ارزیابی، بررسی می شوند و بر آن اساس، تیم های انتخابی خود را برای پذیرش در شتابدهنده پیشنهاد می کنند.
3آیا ایده های مشابه پذیرش می شوند؟
ایده های مشابه در یک دوره شتابدهی پذیرش نمی شوند. صاحبان ایده ها می توانند در دیگر رویدادها و دوره های دیگر شتابدهی مجددا شرکت نمایند.
4آیا بدون تیم هم می توان در فرآیندهای شتابدهی شرکت نمود؟
اولویت با تیم های صاحب ایده است، اما افرادی که دارای ایده های مناسب می باشند می توانند با شرکت در رویدادهای مختلف مجموعه شرکت کنند و با راهنمایی های همکاران ما به گسترش شبکه و تیم خود جهت ارائه ایده مناسب اقدام کنند.
5آیا برای پیوستن به شتابدهنده، نیاز به شرکت ثبت شده می باشد؟
خیر، برای پیوستن به شتابدهنده کسب و کار فردوسی الزامی بر ثبت شرکت در مرحله اول نیست. پس از پذیرش در مجموعه، ما شما را در ثبت شرکت و مسائل قانونی به کمک تیم حقوقی مجرب خود کمک می‌کنیم.
6من یک ایده عالی دارم، ولی نمی‌توانم هم تیمی خود را پیدا کنم، آیا شما می توانید کمک کنید؟
شما باید در رویدادهایی مانند استارتاپ ویکند و یا نشست هایی از جنس دیدارهای هفتگی فعالین کسب و کار شرکت کنید. هر چند که در رویدادها عمومی شتابدهنده فردوسی (هم آموز) نیز می‌توانید شرکت کنید و افرادی که شبیه شما فکر می‌کنند را پیدا کنید.