مرکز توانمندسازی استان خراسان رضوی

16 دی, 1399
راهنما خدمات توانمندسازی در سایت bizservices

راهنمای استفاده از خدمات مرکز توانمند سازی استان خراسان

شتابدهنده فردوسی به عنوان مرکز توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و کارگزار معاونت علمی ریاست جمهوری، برگزار کننده مشاوره های کسب و کار با استفاده از ظرفیت بومی استان است. بدین منظور […]
4 آذر, 1399
وبینار استراتژی انتخاب کانال توزیع موفق

وبینار «استراتژی انتخاب کانال توزیع موفق»

رویداد پایان یافته است

1 آذر, 1399
وبینار کاربردی و تخصصی رایگان قانون مالیات بر ارزش افزوده

وبینار کاربردی و تخصصی «قانون مالیات بر ارزش افزوده»

رویداد پایان یافته است

22 شهریور, 1399

وبینار «سنجه‌های کلیدی عملکرد از حرف تا عمل»

رویداد پایان یافته است.