مرکز توانمندسازی استان خراسان رضوی

22 شهریور, 1399

وبینار «سنجه‌های کلیدی عملکرد از حرف تا عمل»

رویداد پایان یافته است.

15 شهریور, 1399

وبینار «الزامات قانونی مالیات در شرکت‌های تجاری»

رویداد پایان یافته است.

26 مرداد, 1399

وبینار«تهیه اظهارنامه عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی»

رویداد پایان یافته است.

13 مرداد, 1399
راهنما خدمات توانمندسازی در سایت bizservices

راهنمای استفاده از خدمات مخصوص شرکت های دانش بنیان، خلاق و نانویی

فایل راهنمای ثبت درخواست (شرکت های دانش بنیان، خلاق و نانویی)