مرکز بین‌المللی سازی کسب و کارهای دانش بنیان شرق کشور

کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه به منظور ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند سپری کردن یک دوره رشد و بین‌المللی شدن هستند تا به بنگاه‌های آماده جهت صادرات و تعاملات بین‌المللی تبدیل گردند. بین‌المللی شدن و رسیدن کسب و کارها به سطحی که در فرآیندهای بین‌المللی بتوانند بصورت حرفه‌ای و قوی عمل کنند از الزامات حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی است. تسهیل‌گری، توانمندسازی و حمایت از کسب و کارهای فناورانه در ابتداری ورود به بازارهای جهانی با پایین آوردن ریسک شکست، بسترساز بالا بردن نرخ موفقیت و سرعت رشد آنها است. مرکز بین‌المللی سازی کسب و کارهای دانش‌بنیان در شرق کشور به منظور توسعه گام به گام کسب و کارها در فضای بین‌المللی و رسیدن به بلوغ صادراتی مبتنی بر یک برنامه شرکت محور و براساس شیوه نوین شتابدهی صادرات را در همین راستا به کسب و کارها ارائه می‌دهد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم

فرایند ثبت نام برای شرکت های دانش بنیان

شرکت های متقاضی برای حضور در رویداد پس از ثبت نام اولیه در سایت شتابدهنده وارد مرحله ارزیابی اولیه می‌شوند سپس بعد از پذیرش اولیه و انتخاب بسته خدماتی متناسب با نیاز مجموعه خود، دعوت به شرکت در رویداد حضوری می‌شوند. اطلاعات بیشتر را میتوانید از طریق مطالعه فایل راهنمای رویداد داشته باشید.

گزارش رویدادهای گذشته

22 مرداد, 1401

رویداد بین‌المللی سازی کسب و کارهای دانش‌بنیان

رویداد فعال

حامیان و همکاران