اخبار

اخبار
14 مرداد, 1402
دوره آموزشی طراحی و استقرار سازمان فروش

دوره آموزشی آنلاین طراحی و استقرار سازمان فروش

رویداد پایان یافته

14 مرداد, 1402
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین اثر تحقیقات بازاریابی و مدیریت استراتژیک در کسب و کارها

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین اثر تحقیقات بازاریابی و مدیریت استراتژیک در کسب و کارها

رویداد پایان یافته

25 خرداد, 1402
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین جذب و حفظ سرمایه های انسانی

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین جذب و حفظ سرمایه های انسانی

رویداد پایان یافته

2 خرداد, 1402
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین امور مالی و مالیاتی

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین امور مالی و مالیاتی

رویداد پایان یافته

23 اردیبهشت, 1402
افزایش سرمایه

دوره آموزشی نحوه افزایش سرمایه در شرکت‌های دانش بنیان

رویداد پایان یافته

30 فروردین, 1402
طرح ریزی پیشرفته محصول با تکیه بر تحقیقات بازار

دوره آموزشی طرح‌ریزی پیشرفته محصول بر پایه تحقیقات بازار(APQP)

رویداد پایان یافته