روز برآیند

 
با نزدیک شدن به انتهای هر چرخۀ شتابدهی ، استارتاپ ها آماده جذب سرمایه و ورود به مرحلۀ تجاری‌اند؛ از همین رو، در قالب رویدادی با عنوان «روز برآیند»، با هدف تلاش برای جذب سرمایه، به معرفی کسب‌وکار خود در برابر دیدگان سرمایه‌گذاران می پردازند.
این رویداد با حضور سرمایه گذاران ریسک پذیر بزرگ استان، کشور، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین، فعالان تاثیرگذار اکوسیستم سرمایه‌گذاری نوآورانه کشور برگزار می‌گردد.
 
 
 
 
در اولین رویداد «روز برآیند» شتابدهنده کسب و کارفردوسی، پنج استارتاپ «رِیس‌نت»، «Unbound»،«Irex2World»، «۸۱۱۸» و «تاچِستان» با هدف تلاش برای جذب سرمایه، به معرفی کسب‌وکار خود در برابر دیدگان سرمایه‌گذاران پرداختند.
این رویداد با حضور سرمایه گذاران ریسک پذیر بزرگ استان، کشور، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین، فعالان تاثیرگذار اکوسیستم سرمایه‌گذاری نوآورانه کشور روز یکشنبه ۲۹ مهر ماه و به میزبانی هتل بین‌المللی قصر طلائی مشهد برگزار شد .
خبر برگزاری رویداد را کامل تر بخوانید...