رویداد ها

رویداد‌ها
11 اردیبهشت, 1403
نشست معرفی خدمات مرکز توانمندسازی ویژه شرکت های پارک

نشست معرفی خدمات مرکز توانمندسازی ویژه شرکت‌های دانش بنیان و فناور

رویداد پایان‌یافته

2 اسفند, 1402
وبینار کشوری بازاریابی بین المللی

وبینار کشوری بازاریابی بین المللی

رویداد پایان‌یافته

25 بهمن, 1402
دوره آموزشی مدیریت فرآیندها و اهمیت گردش اطلاعات در افزایش کارایی و اثربخشی

دوره آموزشی مدیریت فرآیندها و اهمیت گردش اطلاعات در افزایش کارایی و اثربخشی

رویداد پایان یافته

14 بهمن, 1402
کمپین استراتژی های تأمین مالی کسب و کارها

کمپین استراتژی های تأمین مالی کسب و کار

رویداد پایان یافته

30 دی, 1402
الزامات قانونی تأمین اجتماعی و معافیت بیمه‌ای برای شرکت‌ها

وبینار الزامات قانونی تأمین اجتماعی و معافیت بیمه‌ای برای شرکت‌ها

رویداد پایان یافته

19 دی, 1402
دوره آموزشی کمپین تبلیغاتی

دوره آموزشی کمپین تبلیغاتی

رویداد پایان‌یافته