رویداد ها

رویداد‌ها
6 آبان, 1399
برنامه‌ریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار

وبینار «برنامه‌ریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار»

رویداد پایان یافته است.

30 مهر, 1399
تولیدمحتوا برای کسب‌وکار‌ها در اینستاگرام

وبینار «تولیدمحتوا برای کسب‌وکار‌ها در اینستاگرام»

رویداد پایان یافته است.

22 مهر, 1399
وبینار آشنایی با تسهیلات بیمه

وبینار «آشنایی با تسهیلات بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان»

رویداد پایان یافته است.

16 مهر, 1399

وبینار «چگونه می‌توان از راهنمای PMBOK بهره برد؟»

رویداد پایان یافته است.

15 مهر, 1399
رویداد میکرو سرمایه‌گذاری

اولین رویداد از سری رویدادهای میکرو سرمایه‌گذاری

رویداد پایان یافته است.

6 مهر, 1399
آشنایی با قانون‌کار و حقوق و دستمزد

وبینار «آشنایی با قانون‌کار و حقوق و دستمزد»

رویداد پایان یافته است.