رویداد ها

رویداد‌ها
20 تیر, 1400
روش‌ها و ضرورت ارزش‌گذاری برای شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور جذب سرمایه

وبینار «روش‌ها و ضرورت ارزش‌گذاری برای شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور جذب سرمایه»

رویداد پایان یافته است

18 خرداد, 1400
آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان

وبینار «آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان»

رویداد پایان یافته است

3 خرداد, 1400
آشنایی با اقدامات لازم شرکت‌ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی

وبینار «آشنایی با اقدامات لازم شرکت‌ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی»

رویداد پایان یافته است

6 اسفند, 1399
استراتژی توسعه بازار داخلی و بین المللی

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین «استراتژی توسعه بازار داخلی و بین المللی»

رویداد پایان یافته است

23 بهمن, 1399
استراتژی توسعه کسب و کار

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین «استراتژی توسعه کسب و کار»

رویداد پایان یافته است

16 بهمن, 1399
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین عارضه یابی و توسعه کسب و کار

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین «عارضه یابی و توسعه کسب و کار»

رویداد پایان یافته است