رویداد ها

رویداد‌ها
16 مهر, 1399

وبینار «چگونه می‌توان از راهنمای PMBOK بهره برد؟»

رویداد پایان یافته است.

15 مهر, 1399
رویداد میکرو سرمایه‌گذاری

اولین رویداد از سری رویدادهای میکرو سرمایه‌گذاری

رویداد پایان یافته است.

6 مهر, 1399
آشنایی با قانون‌کار و حقوق و دستمزد

وبینار «آشنایی با قانون‌کار و حقوق و دستمزد»

رویداد پایان یافته است.

2 مهر, 1399
ارزیابی شرکت های دانش بنیان

وبینار «آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»

رویداد پایان یافته است.

29 شهریور, 1399
وبینار تیم سازی برای مجموعه‌های نوآور

وبینار «تیم سازی برای مجموعه‌های نوآور»

رویداد پایان یافته است.

22 شهریور, 1399

وبینار «سنجه‌های کلیدی عملکرد از حرف تا عمل»

رویداد پایان یافته است.