رویداد ها

رویداد‌ها
31 شهریور, 1400
راهکارهای ورود، حفظ و توسعه بازار در عراق

وبینار رایگان «صادرات و تولید عراق 2021 – راهکارهای ورود، حفظ و توسعه بازار در عراق»

رویداد پایان یافته

1 شهریور, 1400
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین بازاریابی و فروش

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین « بازاریابی و فروش»

رویداد پایان یافته

20 تیر, 1400
روش‌ها و ضرورت ارزش‌گذاری برای شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور جذب سرمایه

وبینار «روش‌ها و ضرورت ارزش‌گذاری برای شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور جذب سرمایه»

رویداد پایان یافته است

18 خرداد, 1400
آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان

وبینار «آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان»

رویداد پایان یافته است

3 خرداد, 1400
آشنایی با اقدامات لازم شرکت‌ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی

وبینار «آشنایی با اقدامات لازم شرکت‌ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی»

رویداد پایان یافته است

6 اسفند, 1399
استراتژی توسعه بازار داخلی و بین المللی

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین «استراتژی توسعه بازار داخلی و بین المللی»

رویداد پایان یافته است