رویداد ها

رویداد‌ها
15 شهریور, 1399

وبینار «الزامات قانونی مالیات در شرکت‌های تجاری»

رویداد پایان یافته است.

6 شهریور, 1399
آشنایی با روابط عمومی آنلاین و کارکرد‌های آن

وبینار آشنایی با روابط عمومی آنلاین و کارکرد‌های آن

رویداد پایان یافته است.

26 مرداد, 1399

وبینار«تهیه اظهارنامه عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی»

رویداد پایان یافته است.

21 مرداد, 1399

وبینار «الزامات قانونی بیمه تامین اجتماعی در شرکتهای تجاری»

رویداد پایان یافته است.

14 مرداد, 1399
وبینار گوگل ادز

وبینار «نحوه استفاده از بزرگترین شبکه تبلیغاتی جهان،گوگل ادز»

رویداد پایان یافته است.

7 مرداد, 1399
وبینار آشنایی با تدوین متن قرار داد ها و معاملات تجاری

وبینار «آشنایی با تدوین متن قرارداد‌ها و معاملات تجاری»

رویداد پایان یافته است.