رویداد ها

رویداد‌ها
19 بهمن, 1400
مبانی مدیریت هوشمند دارایی و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان

وبینار ««آشنایی با روش‌ها و الزامات ارزش‏‌گذاری در شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش ‏بنیان»

رویداد پایان یافته

22 دی, 1400
آشنایی با روش‌ها و الزامات ارزش‏‌گذاری در شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش ‏بنیان

وبینار ««آشنایی با روش‌ها و الزامات ارزش‏‌گذاری در شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش ‏بنیان»

رویداد پایان یافته

20 آذر, 1400
نحوه تکمیل صورت معاملات فصلی(مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر)

وبینار «نحوه تکمیل صورت معاملات فصلی(مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر)»

رویداد پایان یافته

15 آذر, 1400
تهیه طرح توسعه محصولات دانش بنیان

اولین نشست تخصصی با محوریت صادرات محصولات دانش‌بنیان

رویداد پایان یافته

15 آذر, 1400
وبینار آشنایی با تکنیک های تبلیغات و فروش محصولات دانش بنیان و جایگاه آن در برندسازی محصولات

وبینار «وبینار آشنایی با تکنیک های تبلیغات و فروش محصولات دانش بنیان و جایگاه آن در برندسازی محصولات»

رویداد پایان یافته

10 آذر, 1400
بازاریابی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان

وبینار «بازاریابی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان»

رویداد پایان یافته