رویداد ها

رویداد‌ها
18 خرداد, 1400
آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان

وبینار «آشنایی با خدمات توانمندسازی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان»

رویداد پایان یافته است

3 خرداد, 1400
آشنایی با اقدامات لازم شرکت‌ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی

وبینار «آشنایی با اقدامات لازم شرکت‌ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی»

رویداد پایان یافته است

6 اسفند, 1399
استراتژی توسعه بازار داخلی و بین المللی

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین «استراتژی توسعه بازار داخلی و بین المللی»

رویداد پایان یافته است

23 بهمن, 1399
استراتژی توسعه کسب و کار

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین «استراتژی توسعه کسب و کار»

رویداد پایان یافته است

16 بهمن, 1399
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین عارضه یابی و توسعه کسب و کار

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین «عارضه یابی و توسعه کسب و کار»

رویداد پایان یافته است

29 دی, 1399
آشنایی با مالکیت فکری و روش‌های حفاظت از دستاورد‌های فکری

وبینار «آشنایی با مالکیت فکری و روش‌های حفاظت از دستاورد‌های فکری»

رویداد پایان یافته است