رویداد ها

رویداد‌ها
30 مهر, 1401

رویداد ورود به بازارهای جهانی از درگاه اروپا ویژه حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی

رویداد پایان یافته

30 مهر, 1401

فرخوان جذب سرمایه گذار بین‌المللی

رویداد پایان یافته

19 شهریور, 1401
کمپین استراتژی بازاریابی و فروش

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین استراتژی بازاریابی و فروش و حفظ مشتری

رویداد پایان یافته

3 شهریور, 1401

کارگاه آشنایی با فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان

رویداد پایان‌یافته

30 مرداد, 1401
وبینار چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان

وبینار «وبینار چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان»

رویداد پایان یافته

22 مرداد, 1401

رویداد بین‌المللی سازی کسب و کارهای دانش‌بنیان

رویداد فعال