رویداد ها

رویداد‌ها
17 آذر, 1399
صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر

وبینار رایگان «صورت معاملات فصلی مواد 169 و 169 مکرر»

رویداد پایان یافته است

10 آذر, 1399
وبینار رایگان تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

وبینار رایگان «تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور»

رویداد پایان یافته است

4 آذر, 1399
وبینار استراتژی انتخاب کانال توزیع موفق

وبینار «استراتژی انتخاب کانال توزیع موفق»

رویداد پایان یافته است

1 آذر, 1399
وبینار کاربردی و تخصصی رایگان قانون مالیات بر ارزش افزوده

وبینار کاربردی و تخصصی «قانون مالیات بر ارزش افزوده»

رویداد پایان یافته است

19 آبان, 1399
وبینار تکنیک های افزایش رتبه سایت در گوگل

وبینار«تکنیک های افزایش رتبه سایت در گوگل»

رویداد پایان یافته است.

12 آبان, 1399
وبینار رایگان آشنایی با اصول فنی و تخصصی نحوه تنظیم قراردادها

وبینار«آشنایی با اصول فنی و تخصصی نحوه تنظیم قراردادها»

رویداد پایان یافته است.