رویداد ها

رویداد‌ها
9 دی, 1399
تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

وبینار رایگان «تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور»

رویداد پایان یافته است

7 دی, 1399
آشنایی با دنیای دیجیتال مارکتینگ

وبینار «آشنایی با دنیای دیجیتال مارکتینگ»

رویداد پایان یافته است

24 آذر, 1399
وبینار رایگان جایگاه بازاریابی در برندینگ

وبینار «جایگاه بازاریابی در برندینگ»

رویداد پایان یافته است

17 آذر, 1399
صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر

وبینار رایگان «صورت معاملات فصلی مواد 169 و 169 مکرر»

رویداد پایان یافته است

10 آذر, 1399
وبینار رایگان تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

وبینار رایگان «تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور»

رویداد پایان یافته است

4 آذر, 1399
وبینار استراتژی انتخاب کانال توزیع موفق

وبینار «استراتژی انتخاب کانال توزیع موفق»

رویداد پایان یافته است