رویداد ها

رویداد‌ها
2 بهمن, 1401
رویکردهای نوین در توسعه بازار

دوره آموزشی مجازی رویکردهای نوین در توسعه بازار

رویداد پایان یافته

10 دی, 1401

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین چیستی و چرایی کسب و کارهای پایدار

رویداد پایان یافته

7 دی, 1401
مدیریت سرمایه های انسانی

دوره آموزشی مجازی مدیریت سرمایه های انسانی(کارکنان و مشتریان)

رویداد پایان یافته

2 آذر, 1401
رویداد جعبه ابزار مدیریتی ویژه مدیران شرکتها

رویداد جعبه ابزار مدیریتی ویژه مدیران شرکتها

رویداد پایان یافته

21 آبان, 1401
رویداد نقشه خوانی بازارهای استراتژیک

کمپین آنلاین نقشه خوانی بازارهای استراتژیک

پایان یافته است.
9 آبان, 1401
رویداد صندوق نواوری و شکوفایی

دوره آموزشی طراحی الگوی توسعه فردی مدیران شرکت های دانش بنیان

پایان یافته است.