فرم پذیرش شتابدهنده

فرم پیش رو شما، فرم پذیرش اولیه در دوره کشف شتابدهنده فردوسی است.
شتابدهنده فردوسی برای پذیرش استارتاپ‌ها در دوره کشف 4 ملاک دارد:
1. تیم اولیه داشته باشید (حداقل دو نفر)؛
2. محصول اولیه داشته باشید (صرفاً ایده نباشد)؛
3. بازار انتخابی شما ظرفیت جذابی داشته باشد؛
4. هر کدام از اعضای تیم شما هفته‌ای20 ساعت در مکان شتابدهنده حاضر شوند و روی استارتاپ‌ خود کار کنند.(البته این بند با توجه به شرایط کرونا تغییر کرده است و برای حفظ سلامتی شما جلسات به صورت مجازی برگزار می‌شود)
اگر مایلید با مراحل چهارگانه شتابدهی ما آشنا شوید، ابتدا لینک های زیر را مطالعه کنید.
مدتی پس از پر کردن فرم،همکاران ما درخواست شما را بررسی می‌کنند و پیامکی برای سرپرست تیم، حاوی اطلاعات ورود به سامانه پشتیبانی ارسال می‌شود. لطفا پس از ذریافت پیام وارد سامانه شده و برای هماهنگی جلسات با همکاران پشتیبانی ما ارتباط لازم را بگیرید.

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .