مشاوره اخذ مجوز دانش بنیانی

کشور ما ایران سرشار از استعدادهای ذاتی و منابع طبیعی بیشمار است اگرچه این منابع ارزشمند است اما عدم ایجاد ارزش افزوده ، خام فروشی و واردات، در طی سالیان اخیر و همچنین تحریم های ظالمانه سبب تضعیف اقتصاد و معیشت مردم شده است.به همین جهت در سال 1389 قانونی جهت دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در مجلس به تصویب رسید تا کشور ما بتواند با استفاده از تولید علم و صنعتی سازی آن اشتغال افرین باشد.معاونت علمی ریاست جمهوری که وظیفه رشد و نمو شرکت های دانش بنیان در ایران را دارد با تمهیداتی مانند مشاوره دانش بنیانی از طریق کارگزاران خود، توانمند سازی شرکت ها، اعطای تسهیلات سعی در شتاب دادن به کسب و کارهای دانش محور را دارد.

 
 

مأموریت شتابدهنده فردوسی در توسعه کسب و کارهای های دانش بنیان

در مردادماه سال 1401 از سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ماموریتی به شتابدهنده فردوسی به عنوان مشاور اخذ مجوز دانش‌بنیانی واگذار شد. شتابدهنده فردوسی در طی ماموریت جدیدی که به ان واگذار شده مکلف شده است تا با ارتباط برقرار کردن با شرکت های صنعتی و شرکت های نوآورانه و فناورانه روند اخذ مجوز دانش‌بنیانی را تسهیل کند. هزینه های تسهیل در جهت دانش‌بنیان شدن بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده و این خدمات به صورت رایگان در اختیار شرکت ها قرار میگیرد.

 

آخرین آمار دانش بنیانی کشور

چهره جدید تولید در کشور باید دارای دو خصوصیت باشد: اشتغال آفرین باشد و دانش‌بنیان باشد.

مقام معظم رهبری

 

یکی از خدمات شتابدهنده فردوسی ، مشاوره جهت اخذ مجوز دانش بنیانی می‌باشد.

09032861829