منابع انسانی

در جهان امروز که رقابت در صحنه ملی و جهانی در حال افزایش است سازمان ها باید در دو جبهه برتری نسبی نسبت به رقبا داشته باشند.در جبهه اول باید بتوانند محصولات/خدمات رقابتی ارائه کنند و در جبهه دوم باید منابع انسانی زبده و کارامد را به خدمت بگیرند تا بتوانند محصولات رقابتی تولید کنند.برای اینکه بتوان در این موقعیت پیروز شد باید سازمان ها در جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری منابع انسانی تلاش کنند.

 

ما در شتابدهنده فردوسی با توجه به مشکلات کسب و کارها در منابع انسانی خدمات تخصصی زیر را در حوزه منابع انسانی ارائه میکنیم

 
 
 
 
 
 
 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09032861829