دوره کشف

 
 
 
دوره دو ماهه کشف کاملاً رایگان است و شتاب‌دهنده در این مرحله به کمک خدمات خود، به استارتاپ‌ها کمک می‌کند تا از یک طرف، زمان و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار را کاهش و از طرف دیگر، احتمال موفقیت خود را افزایش دهند؛ در همین حین، شتاب‌دهنده نیز به این درک می‌رسد که کدام استارتاپ‌ها صلاحیت لازم برای سرمایه‌گذاری در دوره شتاب را دارا هستند.
 
 
شناسایی مشتری کلیدی

مشتریان کلیدی خود را پیدا کنند

شناسایی بازار هدف

بازار هدف خود را بهتر بشناسند

اعتبارسنجی مدل کسب و کار

مدل کسب و کار خود را اعتبارسنجی نمایند

 
 
فرآیندهای کسب و کار

فرآیندهای کسب و کار خود را درک نمایند

ایجاد تیم اولیه

تیم اولیه خود را بازسازی کنند

برنامه عملیاتی دوره چهار ماهه شتاب

برای دوره چهار ماهه شتاب خود، برنامه‌ای عملیاتی تدارک ببینند

 
 
خدماتی که شتاب‌دهنده در دوره کشف ارائه می‌نماید، شامل موارد زیر است:

-فضای اشتراک کاری و اینترنت
-کارگاه‌های آموزشی تخصصی راه‌اندازی استارتاپ
-جلسات تبادل تجربه با بنیان‌گذاران استارتاپ‌های موفق
-بهره‌گیری از شبکه ارتباطی تاثیرگذار شتاب‌دهنده برای پیشبرد اهداف استارتاپ
-پشتیبانی مدیر شتابدهی شتابدهنده در طول دوره
 
 
اهمیت دوره کشف شتابدهنده فردوسی

اهمیت دوره کشف

 
 
اهمیت دوره کشف برای ما آن قدر زیاد است که تمامی تیم‌هایی که خواهان حضور در شتاب‌دهنده هستند را به این دوره پذیرش می‌نمائیم. باور ما این است درک بنیان‌گذاران از استارتاپ خود، کلیدی‌ترین مسئله‌ای است که موفقیت یا شکست استارتاپ را رقم می‌زند؛ از همین رو، خدمات دوره کشف به نحوی طراحی شده‌اند تا بنیان‌گذاران را به درک کاملی از مدل کسب‌وکار و فرآیندهای آن برسانند. درک این مفاهیم، استارتاپ را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری 35 میلیون تومانی دوره شتاب را با آگاهی کامل و هدفمند هزینه نماید. تجربه به ما نشان داده است که موفقیت یک تیم در دوره کشف و حتی در دوره شتاب، به چهار عامل بستگی دارد؛ از همین جهت، در دوره کشف شتاب‌دهنده فردوسی صرفاً تیم‌هایی را پذیرش می‌کنیم که تمامی این معیارها را داشته باشند:
 
 

 
تیم اولیه توسط بنیان‌گذاران شکل گرفته باشد
(حداقل دو نفر)

 

 
محصول اولیه ساخته شده باشد
(صرفاً ایده نباشد)
 

بازار انتخابی استارتاپ، ظرفیت جذابی داشته باشد
(ایده تکراری نباشد)
 

 

کار کردن روی استارتاپ، اولویت بنیان‌گذاران باشد.
(هر بنیان‌گذار حداقل هفته‌ای 20 ساعت در مکان شتاب‌دهنده حضور یابد؛ از همین رو، درخواست استارتاپ‌هایی را رد می‌نمائیم که در مشهد حضور ندارند)
 
 
در ابتدای دوره کشف، بین شتاب‌دهنده و استارتاپ «پیمان‌نامه عدم افشاء» امضا می‌شود تا امنیت حقوقی هر دو تامین گردد. این پیمان‌نامه، اطلاعاتی که بین دو طرف تبادل می‌گردد را محرمانه تلقی نموده و به این وسیله، جواز هرگونه استفاده از آن را بدون اخذ مجوز کتبی از طرف مقابل، سلب می‌نماید.
استارتاپ ها می توانند در این دوره شرکت نمایند و در صورتی که همکاری با شتاب‌دهنده را مفید دیدند، در دوره شتاب همکاری خود را ادامه دهند؛ در غیر این صورت، بدون صرف هیچ هزینه ای، به همکاری با شتاب‌دهنده خاتمه دهند. شایان ذکر است که به علت رایگان بودن دوره، بیم آن وجود دارد که استارتاپ به تعهدات خود مبنی بر حضور در شتاب‌دهنده یا پیگیری امور محوله، سهل‌انگاری ورزد؛ از همین رو، سفته‌ای 100.000.000 ریالی از بنیان‌گذاران اخذ می‌گردد تا به تعهدات خود پایبند باشند.
در انتهای دوره کشف، «روز داوری» در انتظار استارتاپ‌هاست؛ جایی که باید از برنامه عملیاتی چهار ماهه خود برای دوره شتاب دفاع نمایند. در صورت موفقیت در این جلسه، مجوز ورود به دوره شتاب به استارتاپ داده می‌شود.