رویداد ها

رویداد‌ها
21 مرداد, 1399

وبینار «الزامات قانونی بیمه تامین اجتماعی در شرکتهای تجاری»

رویداد پایان یافته است.

14 مرداد, 1399
وبینار گوگل ادز

وبینار «نحوه استفاده از بزرگترین شبکه تبلیغاتی جهان،گوگل ادز»

رویداد پایان یافته است.

7 مرداد, 1399
وبینار آشنایی با تدوین متن قرار داد ها و معاملات تجاری

وبینار «آشنایی با تدوین متن قرارداد‌ها و معاملات تجاری»

رویداد پایان یافته است.

29 تیر, 1399
وبینار آشنایی با مسائل مربوط به تکمیل اظهارنامه و معافیت‌های مالیاتی

وبینار «آشنایی با مسائل مربوط به تکمیل اظهارنامه و معافیت‌های مالیاتی»

رویداد پایان یافته است.

22 تیر, 1399
وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

وبینار «آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»

رویداد پایان یافته است.

21 تیر, 1399
وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان

وبینار «آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان»

رویداد پایان یافته است.