رویداد ها

رویداد‌ها
10 آذر, 1400
بازاریابی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان

وبینار «بازاریابی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان»

رویداد پایان یافته

6 آذر, 1400
وبینار مدیریت منابع انسانی در شرایط بحرانی کرونا (1)

وبینار «مدیریت منابع انسانی در شرایط بحرانی(کرونا)»

رویداد پایان یافته

23 آبان, 1400
وبینار مالی

وبینار «آشنایی با روش‌های تامین مالی بین‌المللی»

رویداد پایان یافته

16 آبان, 1400
کارآفرینی از رویا تا واقعیت اسلایدر

رویداد «کارآفرینی از رویا تا واقعیت»

رویداد پایان یافته

29 مهر, 1400
نحوه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به لیست تامین‌کنندگان وزارت نفت

نحوه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به لیست تامین‌کنندگان وزارت نفت

رویداد پایان یافته

25 مهر, 1400
چالش های کارمندان

وبینار چالش‌های حقوقی مدیران در مواجه با کارمندان

رویداد پایان یافته