رویداد ها

رویداد‌ها
19 شهریور, 1401
کمپین استراتژی بازاریابی و فروش

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین استراتژی بازاریابی و فروش و حفظ مشتری

رویداد پایان یافته

3 شهریور, 1401

کارگاه آشنایی با فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان

رویداد پایان‌یافته

30 مرداد, 1401
وبینار چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان

وبینار «وبینار چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان»

رویداد پایان یافته

22 مرداد, 1401

رویداد بین‌المللی سازی کسب و کارهای دانش‌بنیان

رویداد فعال

11 مرداد, 1401
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین استراتژی توسعه کسب و کار

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین استراتژی توسعه کسب و کار

رویداد پایان یافته

28 تیر, 1401
منابع انسانی

وبینار «وبینار طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان»

رویداد پایان یافته