عباس فرودی

3 خرداد, 1401
مصطفی مکارم

صحبت‌های مصطفی مکارم در رابطه با شعار سال 1401

از آنجا که شعار امسال رمز مهمی برای استقلال، اقتصاد، تولیدکشور و قطع وابستگی می‌باشد، مهندس مصطفی مکارم در حاشیه دورهمی فرهنگی اجتماعی، با مروری اجمالی برشعارسال‌های گذشته، به بررسی […]
5 بهمن, 1400
کارخانه نوآوری مشهد

افزایش پویایی حاشیه کارخانه نوآوری به همت مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد در نظر دارد به منظور افزایش بهره وری و کارایی فضای پیرامون کارخانه نوآوری در طول سال، از ایده های خلاقانه و نوآورانه افراد و […]