فضا اشتراک کاری در مشهد

13 شهریور, 1401
فضای کار اشتراکی

بررسی فضاهای کار اشتراکی ایران

تعریف فضای کار اشتراکی   آیا با عنوان «فضای کار اشتراکی» آشنا هستید؟ چقدر دربارۀ فضاهای کار اشتراکی اطلاعات دارید؟ آیا با خدماتی که این فضاهای کار اشتراکی ارائه می‌کنند […]
9 اردیبهشت, 1398
اخذ مجوزهای مرکز مشاوره، شتاب دهنده و فضای کاری مشترک

اخذ مجوزهای مرکز مشاوره، شتاب دهنده و فضای کاری مشترک از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

اخذ مجوزهای مرکز مشاوره، شتاب دهنده و فضای کاری مشترک از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شتاب دهنده کسب و کار فردوسی موفق به اخذ مجوزهای مرکز […]
8 اسفند, 1397
کارخانه نوآوری چیست

کارخانه نوآوری چیست؟

  کارخانه نوآوری، بستری است که در آن، بسیاری از ابزارها و منابع مورد نیاز کارآفرینی شامل زیرساخت ها، مربیان و مشاوران، سرمایه گذاران ریسک پذیر، شتابدهنده ها، خدمات دهندگان […]