ملیحه فرامرزی

14 دی, 1399
چرا باید کارخانه نوآوری ایجاد شود

چرا باید کارخانه نوآوری ایجاد شود؟(گزارش ایسنا از اینو لایو 5)

مدیر توانمندسازی و توسعه کسب و کار شتاب‌دهنده فردوسی گفت: رشدی که در کارخانه نوآوری اتفاق می‌افتد مبتنی بر پتانسیل افراد است تا کسب و کار خود را به منصه […]