شتابدهنده فردوسی

شتابدهنده فردوسی

همه چیز با یک رویا شروع می‌شود...

معرفی مجموعه

شتابدهنده دانش‌بنیان کسب‌وکار فردوسی، با هدف کمک به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و اکوسيستم کارآفرينی شرق کشور، فعاليت خود را در زمينه شتابدهی از سال 1395 آغاز کرد. عمده فعالیت شتابدهنده در طی 4 سال اول تأسیس، تمرکز بر رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها بوده است. در کنار تسهیلگری رشد کسب‌وکارها، موضوع مهم دیگری که همواره به آن پرداخته شده، آموزش کسب‌وکار در رده‌های دانش‌آموزی و دانشجویی است. اين شتابدهنده در سال‌های اخير، به طراحی مدل‌های توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی، طراحی مدل‌های همکاری بین شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور پرداخته است. همچنین توانسته است 2 مجوز دانش‌بنیانی شامل شتابدهی دانش بنیانی و دانش بنیانی توسعه‌گری فضاهای نوآوری را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ کند.

خدمات

برگزاری دوره شتابدهی بین المللی سازی کسب و کار های دانش بنیان و نوآوریتوانمندسازیشتابدهی سفارشیطراحی مدل اکوسیستم نوآوریطراحی مرکز نوآوری و استارتاپ استودیو ویژه شرکت های صنعتی

حوزه فعالیت

  • شتابدهی کسب و کارهای نوآوری
  • طراحی و پیاده سازی مدل های اکوسیستم نوآوری