امیررضا انتخابیان
امیررضا انتخابیان
کارشناس ارشد سرمایه گذاری اجوتک ونچرز

مسلط به 13 مدل ارزش گذاری
منتورینگ و توسعه دهنده کسب و کار
تدوین بیزنس پلن
روابط عمومی بالا
تدوین فایل پیچ دک

تحصیلات
  • لیسانس برق و الکترونیک آزاد بیرجند
  • کارشناس ارشد مدیریت کیفیت و بهره وری سازمان دانشکاه تهران
  • دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار(DBA) دانشگاه تهران
تجربه‌ها
  • کارشناس ارشد ارزشگذاری و سرمایه گذاری اجوتک ونچرز
  • کارشناس ارشد شتابدهی شتابدهنده فردوسی
  • مدیر پروژه استارتاپ کاردان
  • مدرس اقتصاد گروه آوب
  • کارشناس بازرگانی گلوبال پترو تک کیش