بهروز شیرخانی
بهروز شیرخانی
شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی ارکان سیستم

مشاور مالی و مالیاتی ، طراحی سیستم های مالی ، حسابرسی

تحصیلات
  • فوق لیسانس حسابداری
  • دانشجوی دکتری حسابداری
تجربه‌ها
  • حسابدار رسمی
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
  • مدرس دانشگاه
  • 15 سال سابقه حسابرسی