رضا مقدم
رضا مقدم
کارشناس رسمی دادگستری و داور حقوقی

بیست وپنج سال درسازمان صداوسیماباعنوان کارشناس ارشدسیستم با مدرک تحصیلی ارشد در رشته مدیریت تحول فعالیت کرده ام. نویسنده، سردبیررادیو وگزارشگر در رسانه های استان هستم.دردانشگاه دروس تخصصی کارشناسی مدیریت کسب وکارو حقوق اداری را تدریس می کنم.ازسال 1385کارشناس رسمی دادگستری در رشته ثبت شرکت ها،علایم وطرح های تجاری واختراعات هستم.درحال حاضربه صورت تخصصی مسایل مربوط به حقوق کسب وکاروارزش گذاری برندودارایی های نامشهود را به اتفاق تعدادی ازهمکاران کارشناس رسمی دادگستری به متقاضیان ارایه می دهیم. داوری حقوقی ازجمله دیگرفعالیت های بنده است.

تحصیلات
 • کارشناسی ارشد(مدیریت تحول)
تجربه‌ها
 • مدرس دانشگاه
 • کارشناس رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران دررشته: ثبت شرکت ها، علایم و طرح های تجاری واختراعات( مالکیت صنعتی) ازسال 13851385
 • دبیر کمیته حقوقی کمیسیون فنی، مهندسی وعمران اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی
 • دبیرکارگروه مالکیت صنعتی معاونت حقوقی وقضایی خانه صنعت ومعدن خراسان رضوی.
 • مسئول کلینیک مشاوره اشتغال وکارآفرینی دانشگاه
 • داورحقوقی
 • ناظر کلینیک کسب وکار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی.
 • عضو هیات اندیشه ورز کارآفرین خراسان رضوی.
 • مشاورحوزه ثبت علائم و برند و مدیریت ارتباطات سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی.
 • رئیس هیات مدیره موسسه حقوقی به نظم ایرانیان.