سیدرضا حقی
سید رضا حقی
مدیرعامل و مدیرگروه مدیریت استراتژیک مجموعه ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ

دارای دکترای مدیریت استراتژیک PhDگرایش نوآوری
دارای مدرک مهندسی برق
عضو شورای مرکزی کانون دانش آموختگان و اساتید برق دانشگاه علم و صنعت ایران
دارای سی سال تجربه اجرایی، آموزشی و پژوهشی در صنعت و دانشگاه
پژوهشگر نمونه استان در حوزه علوم انسانی و مدیریت

تحصیلات
  • دکترای مدیریت استراتژیک PhDگرایش نوآوری
  • کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری و مدرک مهندسی برق
تجربه‌ها
  • مدیر کارخانه پوشاک پلیکان طبس از 70 تا 76
  • مدیرپروژه های مهندسی شرکت فرادانش شرق از 77 تا 91
  • استاد دانشگاه از 91 به بعد
  • مشاور شرکت های دانش بنیان و پارک فناوری هم اکنون