سید محمد خاکشور
سید محمد خاکشور
مدیر مالی و مشاور امور مالی و مالیاتی

مشاور و مدرس امور مالی و مالیاتی و همچنین راه کارهای مدیریت مالی جهت شرکتهای تازه تاسیس و تنظیم کدینگ و زیرساخت های نرم افزار های حسابداری طبق استاندارد حسابداری

تحصیلات
  • ارشد حسابداری در دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
  • کارشناسی حسابداری در دانشگاه خیام مشهد
  • کاردانی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • دیپلم حسابداری در هنرستان فنی و حرفه ای هنرستان کوشا مشهد
تجربه‌ها
  • مشاوره امور مالی و مالیاتی در شرکتهای دانش بنیان واقع در دانشگاه فردوسی -شهید منتظری و پارک علم و فناوری
  • مدیر مالی شرکت های دانش بنیان دانشگاه فردوسی و پارک علم و فناوری و شهرک صنعتی مشهد
  • مدرس امور مالی و مالیاتی
  • حسابدار ارشد در اتحادیه صنف بلور و چینی مشهد