سید مهدی مصباحی
سید مهدی مصباحی
مشاور تحقیق و توسعه خلاقیت در خانه خلاق و نوآوری نیتک مشهد

من در زمینه مهارت های شناختی از جمله فرایندهای تفکر، تفکر خلاق در مسیر تفکر و ایده پردازی و استفاده از مدلها و تکنیک های خلاقیت برای ساختار بخشی به ایده های نو برای طراحی مدل های خلاق کسب وکار و مشاغل آینده پژوهانه می توانم به رشد فردی، تیمی و سازمانی شما کمک کنم.

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد علوم شناختی گرایش خلاقیت و طراحی
  • کارشناسی mba مدیریت کسب و کار
  • کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
تجربه‌ها
  • مشاور تحقیق و توسعه وخلاقیت در خانه خلاق و نوآوری نیتک مشهد
  • مدرس خلاقیت و نوآوری
  • مدرس هنر عکاسی تصویربرداری و ادیت نرم افزار
  • تولید محتوی دیجیتال
  • مشاور کسب و کار