عبدالحمید صادقی
عبدالحمید صادقی
عضو هیات حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی

عضو هیات حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی

تحصیلات
  • دکترای مدیریت دولتی و کارشناس حسابداری
تجربه‌ها
  • بیش از 40 سال (1357 تا کنون) تجربه در؛ - حوزه اداری و منابع انسانی - حوزه حسابرسی، حسابداری، مالی، مالیاتی، حقوق تجارت، کار و تامین اجتماعی - بورس و اوراق بهادار