جستجوی مشاور

حسین ستوده
حسین ستوده
مدیرعامل گروه مهندسی بازرگانی جم
از سال ۱۳۸۰ به عنوان ناظر و مشاور در حال همکاری با پارک علم و فناوری خراسان هستم.... مشاهده جزئیات