جستجوی مشاور

آقای علیرضا اشرف مشاور مرکز توانمندسازی استان خراسان رضوی
گواهینامه مشاور حرفه ای مدیریت با درجه عالی مشاور عالی انجمن بهره وری خراسان رضوی کارگزار تخصصی اصناف در موسسه کیفیت رضوی مشاور کارگزار توانمندسازی کارآفرین در حوزه محصولات بهداشتی مشاور کارگزار توانمندسازی... مشاهده جزئیات
حسین ستوده
حسین ستوده
مدیرعامل گروه مهندسی بازرگانی جم
از سال ۱۳۸۰ به عنوان ناظر و مشاور در حال همکاری با پارک علم و فناوری خراسان هستم.... مشاهده جزئیات