فرم همکاری

جهت بررسی امکان همکاری با مجموعه شتابدهنده فردوسی یا معرفی به مجموعه های همکار میتوانید از طریق فرم زیر رزومه خودتون رو ارسال کنید.

همکاران ما بررسی انجام می دهند و در صورت وجود زمینه همکاری با شما ارتباط میگیرند.

منتظر دریافت رزومه شما هستیم…

فرم بارگذاری رزومه

  • Accepted file types: pdf, rar, zip, doc, docx, Max. file size: 10 MB.