رویداد توانمندسازی صادرات

استفاده بهینه از ظرفیت و توان تخصصی اجزای فعال در اکوسیستم نوآوری

رویداد توانمندسازی صادرات

رویداد توانمندسازی صادراتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت و توان تخصصی اجزای فعال در اکوسیستم نوآوری و بهره گیری از بسترهای فراهم شده به منظور هم‌افزایی بین دو مجموعه شتابدهنده کسب و کار فردوسی و شرکت ریتون ایران، در راستای توانمندسازی صادراتی مجموعه‌های مستعد صادرات در حوزه های IT و ICT و IOT در شرق کشور برگزار می‌شود.

آنچه باید بدانیم

فرصت ثبت نام در رویداد

6 تیر تا 6 مرداد


پس از انجام ارزیابی اولیه، شرکت‌های برگزیده اعلام می‌شوند

مراحل رویداد

1
ارزیابی طرح‌ها، انتخاب طرح‌ها و مجموعه‌های برگزیده
2
برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای توانمندسازی مجموعه‌ها در صادرات
3
برگزاری رویداد دمو برای آزمایش طرح‌ها
4
برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران بین‌المللی داخلی و خارجی

فرم پذیرش شرکت

فرم پیش رو شما، فرم پذیرش اولیه در رویداد توانمندسازی صادرات است.
شتابدهنده فردوسی برای پذیرش شرکت‌ها در رویداد توانمندسازی صادرات، چندین ملاک دارد:
1. تیم اولیه داشته باشید (حداقل دو نفر)؛
2. محصول اولیه داشته باشید (صرفاً ایده نباشد)؛
3. بازار انتخابی شما ظرفیت جذابی داشته باشد؛
  • Accepted file types: pdf, zip, rar, Max. file size: 128 MB.
  • نام محصول/خدمتتوضیح محصول/خدمت 
  • Accepted file types: pdf, zip, rar, Max. file size: 128 MB.