IREX2World



محصولات و خدمات تولید شده در کشورمان به دلیل نبود بستری جامع، جهانی و کارآمد برای معرفی به آن سوی مرزها با مشکلات فراوانی مواجه هستند. از همین رو، مجموعۀ Irex2world بر بستر وب‌سایت به آدرس Irex2World.com که مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی است، به معرفی و بازاریابی محصولات صادراتی کشور در پهنۀ جهان اقدام کرده است؛ به گونه‌ای که تنها سایت بازاریابی محصولات صادراتی است که بیش از%70 بازدید آن بازدید از کشورهای خارجی است.
Irex2World.com که به چهار زبان انگلیسی، روسی، عربی و فارسی مجهز است، به‌گونه‌ای طراحی شده است تا شرکت‌های ایرانی بتوانند به‌دور از هرگونه اتلاف‌زمان یا پراکنده‌کاری و با صرف هزینه‌ای اندک، ظرفیت‌های خود را مطابق با استانداردهای روزِ دنیا در فضای مجازی معرفی نمایند.

 
 
 

بنیان گذار

 
سید محمود حسینی
سید محمود حسینی