هدایت تحصیلی طلاببه دلیل چندسطحی بودن تحصیل در حوزه های علمیه و همچنین طولانی بودن آن، طلاب در هدایت تحصیلی و انتخاب رشته با سردرگمی‌های شدیدی روبرو می‌شوند. برای حل این سردرگمی ها، استارتاپ «هدایت تحصیلی طلاب» سامانه‌ای با نام «مهارت‌آموزی طلاب» را ایجاد کرده است که با ‌توجه ‌به شناسایی استعدادهای هر طلبه، مهارت‌های مورد نیاز را به تناسب هر فرد به وی پیشنهاد می کند. این سامانه به طلاب کمک خواهد کرد تا با در نظر گرفتن استعدادهای خود و همچنین نیازهای موجود در سطح جامعه، مسیر تحصیلی متناسب‌تری را برای آینده خود انتخاب کنند.

 
 
 

بنیان گذار

 
سیدحمید فتاحی بنیان گذار استارتاپ هدایت تحصیلی طلاب
سیدحمید فتاحی