ریس موبیلمجموعۀ «ریس‌نت» که تجربۀ ده سال آموزش رانندگی حرفه‌ای و مسابقه‌ای را در کارنامۀ خود دارد، با تحقیق روی مدل‌های موفق آموزش رانندگی دنیا، موفق به طراحی سیستم شبیه‌سازی شده که تجربۀ رانندگی در شرایط جوی مختلف از قبیل جادۀ برفی، بارانی، یخی، لغزنده و خشک، جادۀ شهری، بین شهری و مسیر مسابقه را به کمک سخت‌افزار و نرم‌افزار خود به کاربر منتقل ‌کند. اکنون ریس‌نت با راه‌اندازی «ریس‌موبیل» تلاش دارد تا با حضور در بدنه فرهنگی و آموزشی جامعه، سهمی در کاهش تلفات رانندگی داشته باشد.

 
 
 

بنیان گذاران

 
رضا اردلان
رضا اردلان
فرزانه کیخا
فرزانه کیخا
محمد مهدی خالقی
محمد مهدی خالقی
عرفان رافتی
عرفان رافتی