ریس موبیلمجموعۀ «ریس‌نت» که تجربۀ ده سال آموزش رانندگی حرفه‌ای و مسابقه‌ای را در کارنامۀ خود دارد، با تحقیق روی مدل‌های موفق آموزش رانندگی دنیا، موفق به طراحی سیستم شبیه‌سازی شده که تجربۀ رانندگی در شرایط جوی مختلف از قبیل جادۀ برفی، بارانی، یخی، لغزنده و خشک، جادۀ شهری، بین شهری و مسیر مسابقه را به کمک سخت‌افزار و نرم‌افزار خود به کاربر منتقل ‌کند. اکنون ریس‌نت با راه‌اندازی «ریس‌موبیل» تلاش دارد تا با حضور در بدنه فرهنگی و آموزشی جامعه، سهمی در کاهش تلفات رانندگی داشته باشد.

 
 
 

بنیان گذاران

 
ardalan
رضا اردلان
missardalan
فرزانه کیخا
khaleghi
محمد مهدی خالقی
rafati
عرفان رافتی