Unbound Game Studio«استودیوی بازی‌سازی آنباند» با تکیه بر تجربه و سابقۀ 6 سالۀ خود در زمینۀ تولید بازی، موفق به ساخت 13 بازی شده و توجه مشتریان داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. از جملۀ این تجارب، می‌‌توان به ساخت شبیه ساز پزشکی فیزیو، بازی دندانپزشکی مبتنی بر واقعیت مجازی، بازی صفر و یک (دو نوبت کسبِ عنوان «بازی برگزیده» در فروشگاه مایکت) و پروژه های مشترک با برخی از توسعه‌دهندگان مشهور بازی در دنیا اشاره کرد.

 
 
 

بنیان گذاران

 
rezaee
معین رضایی
eskandari
محمد حسن اسکندری
alam-m
محمد علم مهرجردی