Unbound Game Studio«استودیوی بازی‌سازی آنباند» با تکیه بر تجربه و سابقۀ 6 سالۀ خود در زمینۀ تولید بازی، موفق به ساخت 13 بازی شده و توجه مشتریان داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. از جملۀ این تجارب، می‌‌توان به ساخت شبیه ساز پزشکی «فیزیو»، بازی «دندانپزشکی» مبتنی بر واقعیت مجازی، بازی «صفر و یک» (دو نوبت کسبِ عنوان «بازی برگزیده» در فروشگاه مایکت) و پروژه های مشترک با برخی از توسعه‌دهندگان مشهور بازی در دنیا اشاره کرد.
استودیوی بازی‌سازی آنباند» با تکیه بر تجربه و سابقۀ 6 سالۀ خود در زمینۀ تولید بازی، موفق به ساخت 13 بازی شده و توجه مشتریان داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. از جملۀ این تجارب، می‌‌توان به ساخت شبیه ساز پزشکی فیزیو، بازی دندانپزشکی مبتنی بر واقعیت مجازی، بازی صفر و یک (دو نوبت کسبِ عنوان «بازی برگزیده» در فروشگاه مایکت) و پروژه های مشترک با برخی از توسعه‌دهندگان مشهور بازی در دنیا اشاره کرد.

 
 
 

بنیان گذاران

 
معین رضایی
معین رضایی
محمد حسن اسکندری
محمد حسن اسکندری
محمد علم مهرجردی
محمد علم مهرجردی