دورهمی فعالان فرهنگی و اجتماعی مشهد

3 خرداد, 1401
مصطفی مکارم

صحبت‌های مصطفی مکارم در رابطه با شعار سال 1401

از آنجا که شعار امسال رمز مهمی برای استقلال، اقتصاد، تولیدکشور و قطع وابستگی می‌باشد، مهندس مصطفی مکارم در حاشیه دورهمی فرهنگی اجتماعی، با مروری اجمالی برشعارسال‌های گذشته، به بررسی […]