رویداد بین‌المللی سازی کسب و کارهای دانش بنیان

ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به فضای بین‌المللی یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه‌ها در این چندسال اخیر بوده است و همواره به دنبال راهکاری برای ورود به کسب و کار بین المللی بوده ایم. به همین علت شتاب‌دهنده کسب و کار فردوسی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و ایتا فرایندی را جهت توسعه و ورود شرکت های دانش بنیان به بازار جهانی و بین الملل طراحی کرده است تا به شرکت‌ها در فرایند صادرات و توسعه بازار کمک کنیم. رویداد بین المللی‌سازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برای علاقمندان به صادرات و ورود به فضای بین‌الملل طراحی شده است تا فرصتی برای ورود به بازار جهانی باشد برای شرکت در رویداد کافیست از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام اولیه نمایید.
مهلت ثبت نام 20: مرداد 1401
تاریخ برگزاری: رویداد 27 مرداد 1401
محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد