آفرینش و توسعه فضاهای هنری سراج

آفرینش و توسعه فضاهای هنری سراج

خلق تجربه میان مرز

معرفی مجموعه

مرکز آفرینش و توسعه فضاهای هنری سراج سازمانی خلاق و پیشرو با چهار دپارتمان تخصصی آندو به عنوان دفتر معماری و خلق تجربه‌های میان مرز، دپارتمان تم پارک به‌عنوان مرجع طراحی و ساخت تم پارکها و آثار حجمی غول‌پیکر، گالری آنلاین هیچا به‌عنوان پلتفرم آنلاین خرید وفروش آثار هنری هنرمندان جوان و پیشرو و گیگ آرت به‌عنوان دپارتمان تخصصی مدیریت رسانه و محتوای خلاق فعالیت می‌کند.

خدمات

برگزاری دوره شتابدهی دفتر خلق تجربه میان مرز آندومرجع طراحی و ساخت تم پارک و آثار حجمی غول پیکر تم پارکزمرکز مدیریت رسانه و تولید محتوای خلاق گیگ آرتگالری و پلتفرم آن لاین هیچا

حوزه فعالیت

  • طراحی شهربازی
  • طراحی و ساخت المان‎‌‌های شهری
  • طراحی و ساخت بناهای ماندگار
  • طراحی و ساخت تم پارک
  • طراحی و ساخت مجسمه‌های غول پیکر

راه های ارتباطی

email

info@saraaj.org

likedin

Saraajorg