احمد عسگری
احمد عسگری
مدیرعامل همیاران حسابداری و مدیریت شرق

مدیرعامل موسسه مشاوره مدیریت همیاران از سال 1393
مشاور مالی و حسابداری، با بیش از 27 سال سابقه
مولف کتاب مجموعه قوانین کاربردی برای مدیران

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد حسابداری
تجربه‌ها
  • 27 سال سابقه فعالیت به عنوان مشاور مالی، مالیاتی و بیمه