امین باقری
امین باقری
مدرس دانشگاه

از سال ۱۳۸۳ که دوره کارشناسی خود را در دانشگاه فردوسی‌ مشهد شروع کردم‌ شوق و اشتياق به يادگيری را در مسير تحول‌ و پيشرفت دنبال‌ کرده و سعی نموده‌ که آن را تا به امروز زنده نگه‌ دارم و البته‌ امیدوارم که این رويکرد را تا به‌ آينده نیز همراه‌ داشته‌ باشم. برهمین اساس‌، فکر می‌کنم حرکت کسب‌وکارها برمبنای یک يادگيری سازنده و شبکه محور در دل شرایط و چالش‌های محیطی بسیار کليدی و ارزشمند است که متفاوت از رويکرد قالبی و تکنیکی مرسوم درباره آموزش‌های سازمانی خواهد بود. از این‌رو، تلاش‌ دارم‌ تا دانش و تجربه‌ اندک خود را در زمينه طراحی و توسعه‌ سیستم‌های يادگيری سازمانی در اختيار شما دوستان‌ عزيز قرار دهم.

تحصیلات
  • دکتری مديريت آموزشی‌، دانشگاه‌ شهید بهشتی، تهران‌، ايران، ۱۳۹۷
  • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی‌، دانشگاه‌ شیراز، شیراز ايران، ۱۳۹۰
  • کارشناسی علوم‌ تربیتی، مديريت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، ۱۳۸۷
تجربه‌ها
  • تدریس در دانشگاه فردوسی‌ مشهد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی مشهد و ...
  • کارشناس آموزش در شرکت‌ حباب کف طوس
  • تأسیس و مديريت انجمن‌ علمی- دانشجویی آموزش شهروندی، دانشگاه‌ شهيد بهشتی
  • همکاری در سازمانها و نهادهای پژوهشی و مشارکت‌ در طرح‌های پژوهشی
  • همکاری در مرکز آموزش‌های شهروندی سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران